Tuskasta Taidetta / Jampesterin kesäpäivä -yhteisötaideprojekti

Tuskasta taidetta / Jampesterin kesäpäivä Kuntouttavan taidetoiminnan projekti yhteisö- ja tekstiilitaiteen menetelmin Messinpajan nuorille.

Niina Hiltunen, FM, tekstiiliartesaani; tekstiilisuunnittelija, taiteilija ja kouluttaja

 

Sain syksyllä 2018 Tekstiilikulttuuriseura ry:n apurahan kuntouttavan taidetoiminnan projektiin, jonka toteutin yhdessä Tampereen NMKY:n Messinpajan nuorten ja ohjaajien kanssa keväällä 2019. Nuoret ovat iältään noin 16-22 vuotiaita ja heitä oli projektissa mukana 14.

Taidepohjaisen työskentelyn tavoite oli parantaa Messinpajan toiminnassa mukana olevien syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten puutteellisia ryhmätyö- ja ryhmässä viestimisen taitoja luovien kädentaitojen harjoittamisen ja itseilmaisun kautta. Tavoitteena oli myös tarjota nuorille mahdollisuus konkreettisen tekemisen ja onnistumisen ilon kautta heitä vahvistaviin kokemuksiin, jotta heillä on mahdollisuus löytää itselleen ja itsestään uudenlaisia rooleja, identiteettejä ja vahvuuksia, sekä oppia erilaisuuden hyväksymistä muissa ryhmäläisissä ja ihmisissä yleensä. Taiteen matalan kynnyksen osallistumisen kautta nuorilla oli myös mahdollisuus saada lisää itsetuntoa ja itseluottamusta uusien asioiden äärellä ja siten vahvistaa omaa itsetuntemustaan ja itsesäätelyä. Nuoret olivat aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, mikä toimi heille voimaannuttavana kokemuksena.

Projekti koostui ennakkosuunnittelusta, tutustumisesta nuoriin ja pajan työskentelyyn, itse taidepohjaisesta työskentelystä ja loppuarvioinnista.

Yhteisö- ja tekstiilitaideprojekti, NMKY Tampere

Tekstiilitaidetta ja yhteisötaidetta yhdistävässä taideprojektissa ohjasin Messin toimintaryhmien nuoria yhteisöllisen teoksen valmistamisessa: kudoimme sylikangaspuilla teoksen, johon jokainen sai osallistua omien kykyjensä ja jaksamisen mukaan. Teoksen muoto, väri, materiaalit ja lopullinen ulkoasu ovat kaikkien työhön osallistuneiden yhdessä aikaansaamat, teoksen pohjana ovat ryhmäläisten lempivärit. Teos sisältää lankojen lisäksi myös erikoisempia materiaaleja kuten muovisia leipäpusseja ja askartelumateriaaleja. Teoksen nimi on nuorten itsensä keksimä ja kuvaa positiivista virettä, jonka työskentely sai nuorissa aikaan. Nuorten yksittäisistä töistä kokosimme kollaasin yhteisen ruokatilan seinälle loppuvuoden ajaksi. Jokainen nuori sai ottaa oman palasensa mukaansa lähtiessään pajalta opintoihin.

Yhteisö- ja tekstiilitaideprojekti, NMKY Tampere

Tampereen seurakuntien tiedotuslehti Silta-lehti uutisoi työskentelystämme 8.5.2019. Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillani: https://www.niinahiltunen.com/lehdet/silta-lehti-05-2019/

Nuorten palaute työskentelystä oli erittäin positiivista huomioiden, että tämä oli ensimmäinen kerta koskaan pajan historiassa, kun paikalla oli täysin ulkopuolinen ohjaaja pidemmän ajan. Myös ohjaajilta sain sangen positiivista palautetta. He pitivät lempeästä tavastani ohjata ja innostaa sekä houkutella nuoria kokeilemaan kutomista, kokeilemaan eri materiaaleja ja värejä, ja sain paljon kiitosta pedagogisista taidoistani nuorten kanssa sekä rennon ilmapiirin luomisesta. Ohjaajien omaa työaikaa vapautui viikon aikana nuorten henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskusteluihin, mikä omalta osaltaan edistää nuorten laaja-alaista hyvinvointia ja jatkosuunnitelmia. Ohjaajat olivat viikosta erittäin ilahtuneita ja tyytyväisiä sen sisältöön ja antiin. He kokivat, että toimintamallia voitaisiin jatkaa tulevaisuudessakin, mikäli taloudelliset resurssit sen mahdollistavat.

 

Tarvetta taidepohjaisin menetelmin työskentelylle selvästi on, resursseja valitettavasti usein niukasti. Olen kiitollinen Tekstiilikulttuuriseura ry:n myöntämästä apurahasta ja siitä, että se antoi minulle mahdollisuuden pilotoida temaattista työskentelyä nuorten kanssa ja kehittää toimintamallia edelleen yhteistyössä NMKY:n kanssa. Olin projektin päätyttyä todella ylpeä ja iloinen nuorten saavutuksista, kärsivällisyydestä ja onnistumisista. Palautekommentit olivat sangen kuvaavia:

”Mulla oli ennakkoluulo, että tää on tosi vaikeeta ja tylsää, mutta olinkin väärässä, tää oli ihan helppoa ja ihan kivaakin.”

Tää oli ihan paska viikko […], mutta kun pääsin kutomaan, kaikki omat ajatukset unohtuivat ja vaan rentouduin ja kudoin.”

 

Lisätietoja: www.niinahiltunen.com

Kaikki kuvat: © Niina Hiltunen