Kädet kertovat -tekstiiliteos & teoskokonaisuus, 2020-2021.

Kädet kertovat -tekstiiliveistos. Vaihteleva koko ja esillepano.

Kädet kertovat on teoskokonaisuus, jossa yhdistyy neljä eri taiteenmuotoa; tekstiili-, media- ja äänitaide sekä nykytanssi. Neljän eri taiteilijan työryhmän muodostavat tekstiilitaiteilija Niina Hiltunen, videosuunnittelija Teemu Kyytinen, tanssitaiteilija-koreografi Mia Malviniemi ja äänisuunnittelija Sami Silén.

Kädet kertovat -teoskokonaisuus:

Tekstiiliteos: Niina Hiltunen, vaihteleva koko ja esillepano, kudottu, 2020.
Video: Kuvaus, editointi & värimäärittely Teemu Kyytinen, äänisuunnittelu Sami Silén, kesto 4’51 min, 2020-2021.
Koreografia: Mia Malviniemi, äänisuunnittelu Sami Silén, tanssi Ailish Maher, kesto noin 30 min, 2020-2021.

Teoskokonaisuus rakentaa maailmaa, jossa neljän eri taiteenmuodon läsnäolo viestii katsojalle ja kokijalle hetkellisyyden vahvasti fyysisenä tilana. Taidetekstiili, video ja tanssiteos ovat itsenäisiä osia mutta yhdessä ne nivoutuvat kokonaisuudeksi, jossa erilaiset mielenmaisemat ovat läsnä.

Hiltusen kudottu taidetekstiili pohtii katoavaa kieli- ja kulttuuritaitoa, joka pahimmillaan voi johtaa sydämen sivistyksen ja inhimillisten kohtaamisten hiipumiseen ja erilaisuuden hyväksymisen häviämiseen.

Videoteos tuo näkyväksi käsityöläisyyden kehollisuuden ruumiin ja kangaspuiden liikkeen kautta, jossa käsien, jalkojen ja koko kehon rytmi luovat yhdessä jopa meditatiivisen tilan.

Malviniemi on pohtinut prosessin aikana mitä kädet viestivät ja mitä ne voivat kertoa meistä. Miten aistimme käsien kautta asioita, esineitä, aineita ja miten ne resonoivat kehossa. Kädet välittävät asioita ja niiden kautta kosketamme, rakennamme ja välitämme. Tanssiteoksessa kädet ovat pääosassa ja liike on syntynyt erilaisten kehollisten muistijälkien kautta.

Silénin äänisuunnittelun pohjana on käytetty kangaspuiden ääniä sekä video- että tanssiteoksessa.  Prosessin aikana äänistä on kehittynyt hienovireistä soivaa äänimaailmaa.

Työryhmän työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Kangasalan kaupunki.

 

Kädet kertovat -tekstiiliteos. Vaihteleva koko. 

Materiaali: villa, japanilainen paperinaru, Buddenbrookit-romaani