Jampesterin kesäpäivä, 2019. Yhteisötaide.

Tekstiili- ja yhteisötaiteen menetelmin toteutettu taideinterventio tehtiin keväällä 2019 Tampereen NMKY:n Messin pajan henkilöstön ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan Messin toiminnassa mukana olevien nuorten ryhmätyö- ja ryhmässä viestimisen taitoja luovien kädentaitojen harjoittamisen ja itseilmaisun kautta.

 

Viikon aktiivisen taidetyöskentelyn aikana nuoret saivat vaikuttaa sekä tekoprosessiin että sen lopputulokseen. Yksilöllisistä, nuorten kutomalla valmistetuista palasista muodostettiin yksi kokonaisuus Messinpajan seinälle. Valmis työ saatiin koottua nuorten keskinäisellä yhteistyöllä seinälle, samalla sosiaalisia taitoja kehittäen. Kukin nuori saa ottaa oman palansa mukaansa, kun he lähtevät pajalta eteenpäin opiskelemaan tai töihin, muistoksi työskentelystä ja omien taitojen kehittymisestä.

 

Lisätietoja työskentelystä mm. Silta-lehden artikkelissa.