Opinnäyte Kirsti Rantasen tekstiilitaiteen ilmaisuvoimasta

Kirsti Rantanen, Winterreise, 1991, yksityiskohta teoksesta. Kuva Niina Hiltunen.

Niina Hiltunen on valmistunut kuvataiteilijaksi (YAMK) Turun AMK:n Taideakatemiasta. Hiltusen kuvataiteen alaan liittyvä opinnäyte tarkastelee uraa uurtavasti tekstiilitaiteilija Kirsti Rantasen (1930-2020) ei-esittävien, kolmiulotteisten tekstiilitaideteosten ilmaisuvoimaa 1970-luvulta 1990-luvulle.  Opinnäytteessä Rantasen teosten analyysi asettuukin historialliseen, suomalaisen tekstiilitaiteen tutkimuksen jatkumoon. Opinnäyte esittelee Rantasen teoksia ja niiden ilmaisuvoimaa: millaista se on, mistä se koostuu ja miten teoksissa käytetyt materiaalit, värit, pinnat ja muodot siihen vaikuttavat ja onko teoksista löydettävissä yhteisiä piirteitä.

Opinnäyte on pysyvästi luettavissa verkkoversiona Theseus-tietokannassa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/507154